Reklamní partner

Klub BONUS

Facebook

TOPlistJiřice

Webové stránky obce Jiřice: Obec-jirice.cz

Obec Jiřice (německy Jirschitz) se nachází 3 km severozápadně od Humpolce v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. K 1. lednu 2017 zde žilo 889 obyvatel. V současnosti je největší obcí v okolí Humpolce a probíhá zde nejrozsáhlejší výstavba rodinných domku. Nachází se zde restaurace s penzionem Sedlácký dvůr a hospoda Pod lípou.

Jméno vsi je odvozeno od jejího zakladatele či prvního osadníka - Jiřího. Osadníci si začali říkat staročesky „Juřici" a odtud i název Jiřice. Nejstarší archivní dokument, který uvádí zmínku o vsi je bula papeže Honoria II. z roku 1226. Listina obsahuje soupis majetku želivského kláštera a ves je tam uvedena jako „Velké Juřice".

Pohlednice z roku 1918

Osobnosti:

Jan Želivský (rodák z Humpolce) - v letech 1416 až 1418 působil v Jiřicích jako farář.

Památky:

Kostel svatého Jakuba Většího na návsi - byl původně gotický jednolodní dochovaný ve hmotě zdiva pětiboce uzavřeného presbytáře představuje nejstarší stavbu v obci. Současný vzhled je ovlivněn mladšími přestavbami a především novogotickou úpravou, ze které pochází i hranolová věž v průčelí.

Boží muka u kostela - barokní zděná členěná obloukovými nikami a odsazeným soklem s obdélnými vpadlinami zanikla při stavbě dálnice v 80. letech 20. století. Při transferu došlo k destrukci stavby a jejímu následnému znovu sestavení, ovšem ve výrazně odlišné podobě.

Kříž - tzv. Františkánského typu z r. 1851 stojí v západní části obce. Z tvarovaného soklu vyrůstá kříž lemovaný lištou a zdobený reliéfy pěti Kristových ran, doplněných reliéfní blánou INRI a reliéfem slunce či trnové koruny.

Pomník padlým - pískovcová plastika obětem 1. světové války od E. Kodeta se nachází v parkově upraveném prostranství návsi. Umělecky ztvárněný pomník je komponován jako hrob padlého hrdiny s pěticí truchlících postav stojících na mohutném pilíři z bosovaných kvádrů.

Barokní fara na návsi - s navazujícím hospodářským zázemím a ohrazeným obdélným dvorem je situovaný na návsi v blízkosti kostela sv. Jakuba Většího. Monumentální objekt barokní fary má architektonicky náročně řešené štítové průčelí s reliéfní výzdobou.

Jiřická lípa - také známá jako lípa Jana Želivského. Stáří se odhaduje na 600 až 800 let. Výška 20 metrů, obvod 828 cm (údaje z roku 1996). Lípa i přes několik zásahů bleskem je stále zelená a kvete.

Jiřická lípa (rok asi 1920 - 1930)

Zbytky gotické tvrze - založené patrně ve 2. pol. 14. stol. Předborem ze Speřic, se rozkládají v areálu zemědělského dvora. Dodnes se dochovalo jen torzo nadzemního zdiva tvrze s rozsáhlými sklepními prostory a opodál stojící kus nárožní zdi.

Pamětní kámen - připomínající smrt dezertéra stával na okraji lesa Bukovce severně od Lhotky, odkud byl v roce 1970 údajně odcizen. Nepravidelná hrubě opracovaná žulová deska nesla na čelní stěně rytý dvojí letopočet 1818 a reliéf ptáčka.

Obec:

Obyvatel: 889

Katastrální území: Jiřice (13,56 km²)

Zdroje: Obec Jiřice, Národní památkový ústav a Wikipedie.

Fotogalerie:

Obec JiřiceFoto: 1. Kostel sv. Jakuba Většího, 2. boží muka, 3. náves, 4. fara, 5. Jiřická lípa. Autor všech fotografií Dezidor (licence Creative Commons).


 
 
 
 
 

Historické fotografie a pohlednice:

Jiřice - historické fotografie a pohlednice. 1. Jiřická lípa (rok asi 1920 - 1930). 2. Pohlednice z roku 1918.


 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum