Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

Facebook

TOPlistŽidovská synagoga

30. září 2017 - Miroslav Galko

Synagoga v Humpolci je bývalá židovská modlitebna postavená v letech 1760 - 1762. Nachází se na malém náměstíčku, tvořeném ulicí U Vinopalny jako č.p. 492. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka České republiky.

V druhé polovině 19. století byla synagoga rozšířena a přestavěna, přičemž dostala novogotická okna. Zřejmě v té době k ní byla přistavěna i budova židovské školy a rabinátu. V roce 1961 byla adaptována a dodnes je využívána pro účely Čs. církve husitské.

Pohlednice z počátku 20. století

První písemná zmínka o Židech v Humpolci pochází z 15. května 1385, později se však prokazatelná stopa židovského osídlení ztrácí. Při sčítání lidu konaném r. 1618 není spočten ani jeden Žid (je však možné, že byli připočteni k censu nedaleké obce Herálec, pod jehož vrchnost tehdy spadali). První dochovaný pramen hovořící o opětovném usídlení Židů v H. je tak z roku 1719, kdy je napočteno 10 rodin se 49 členy. Tohoto roku je rovněž založen zdejší židovský hřbitov (dochoval se dodnes, asi 1000 náhrobků). Do r. 1754 byly bohoslužby konány v soukromých modlitebnách po domech. Tohoto roku žádá představený židovské obce Isák Marek Falg majitele herálecko-humpoleckého panství Jakuba Benedikta z Neffzernů o povolení ke stavbě synagogy. Roku 1760 je započato se stavbou a o dva roky později je synagoga hotova k užívání. Protože pozemek, na němž byla synagoga postavena, byl původně křesťanský, byla místní židovská obec nucena každoročně platit poplatek 2 zlaté ročně humpolecké faře.

Zdroj: Wikipedie.

Židovská synagoga:

Židovská synagoga. Fotografie a video z 23. srpna 2017.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum