Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

Facebook

TOPlistVodojem Humpolec

23. června 2018 - Miroslav Galko

V roce 1818 postavilo si město vodovod dřevěný, voda se jímala na Šibeňáku a ještě v roce 1926 byl tento vodovod funkční. Začátkem 20. století byla stavba však naprosto nevyhovující a nehygienická a průmyslový Humpolec usiloval o vybudování nového, kvalitního vodovodu pro zásobování obyvatel města pitnou vodou v dostatečném množství.

Tyto plány uspíšil kritivký nedostatek pitné a užitkové vody ve městě kolem roku 1906. K samotné stavbě vodovodu v Humpolci - zásobování města vodou pitnou a užitkovou vypracovala firma Antonín Kunz v roce 1909. Byl však realizován pouze v části zachycení pramenů, které prováděl ing. Špitálský z Německého Brodu. Ten vypracoval doplněk k projektu - Městský vodovod v Humpolci v roce 1912. Provedená stavba se týkala pramenišť Vodačka a Šibeňák.

V roce 1925 bylo zažádáno o povolení ke zřízení částečného vodovodu pro město Humpolec dle projektu ing. Pažouta. Dne 17. dubna 1925 bylo vydáno vodoprávní povolení a již v lednu 1926 předložen kolaudační operát stavby vodovodu ze Zemanovska v Humpolci. Tato stavba zahrnovala jímání vody na Zemanovsku, vodojem 40 m³, přívodní řad do města a zásobovací řad do kašny na dnešním Horním náměstí. Tímto zdrojem byl zásobován moderně postavený infekční pavilon nemocnice.

Vodojem Humpolec

Nový projekt celkového vodovodu pro město Humpolec vypracoval ing. Zadražil v dubnu 1926. Tento projekt měl již respektovat moderní zásady hygienické a technické. Tato dokumentace byla schválena v prosinci 1927.

Kolaudační operát vodovodu pro město Humpolec z října 1929 obsahoval:

  • Zásobovací řad z hlavní sběrny (nad železniční tratí Humpolec - Havlíčkův Brod až do kašny umístěné za dnešní restaurací U Jiřího). Tato stavba byla zahájena v květnu 1928 a kolaudace proběhla 6. prosince 1933.
  • Rozvodné řady kolem Horního a Dolního náměstí. Částečně zasahovaly do ulice Panskodomská a Jihlavská. Rozvodný řad byl propojen s přívodním řadem ze Zemanovska. Tato stavba byla provedena v roce 1928 až 1929 a kolaudace proběhla také 6. prosince 1933. Pro úplnost uvádíme, že v roce 1928 až 1929 souběžně probíhaly práce na rekonstrukci prameniště Šibeňák a Vodačka - kolaudace 17. srpna 1933.

Navazující další část městského vodovodu byla započata 15. července 1929, ukončena 11. prosince 1929. V této etapě byl postaven i zemní vodojem 400 m³ (nazýváme ho vodojem "Jihlavská") a trubní sítě po městě v délce 10.394,80 metrů. Kolaudace proběhla 6. prosince 1933.

V roce 2010 proběhla "generální" oprava oplocení kolem vodojemu i vodojemu samotného, a to jak ve vnitřní, tak venkovní části. Byly provedeny i venkovní úpravy vně oplocení, ohumusování, osetí travou, keřová výsadba a přístupový chodník ze žulové dlažby.

Vodojem

Vodojem Humpolec. Fotografie a video z 21. června 2018.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum