Kouzelný dědeček

Jednou šly tři ženy z Humpoleckého dvora do lesa na chrastí a přišly až k "pustému zámku". Tam uviděly šedivého dědečka, jak sedí na pařezu a krájí mrkev. Kolem něho stály tři koše a on do nich třídil kolečka podle velikosti. Ženy ho udiveně pozarovaly, on si jich však nevšímal. Tu se jedna žena osmělila a tázala se staříka: "Pro koho, dědečku, mrkev krájíte?".

"Pro kohokoliv", odpověděl klidně. "Chcete-li, můžete si též vzíti." Nedaly se pobízet a každá si vzala několik koleček. Mnoho ne, vždyť mrkev nebyla žádnou vzácností. Poděkovaly a odešly. Avšak doma teprve se podivily. Místo mrkvových koleček měly samé dukáty. Vrátily se rychle na Orlík, aby si více koleček nabraly, ale dědeček se tam již neukázal.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum