Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

Facebook

TOPlistSportovní hala

24. prosince 2023

HUMPOLEC: Sportovní hala

Sportovní hala TJ Jiskra Humpolec.

Zastupitelstvo města Humpolce schválilo dne 22/11 2023 uzavření smlouvy darovací mezi TJ Jiskra Humpolec jako dárcem a městem Humpolec jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je bezplatný převod nemovitého majetku TJ Jiskra na město, Humpolec tak od 1/1 2024 získá do svého vlastnictví budovu sokolovny, sportovní haly a pozemky přilehlé k oběma budovám.

Majetek, který historicky patřil sportovním oddílům sdruženým pod hlavičkou zapsaného spolku TJ Jiskra Humpolec, z.s., přebírá město z důvodů nákladných finančních oprav, které si v budoucnu vyžádají budovy sokolovny i velké sportovní haly na Tyršově náměstí. Další nemovitý majetek (atletický stadion a hřiště národní házené v ulici Jindráčkové) přebere město od TJ Jiskra v příštích letech (v roce 2025 a 2032).

„V letech 2017 až 2020 jsem byl členem výkonného výboru TJ Jiskra za oddíl košíkové. V březnu 2019 jsem doporučil výboru, aby nechal vypracovat komplexní výhledovou studii na sportovní areál na Tyršově náměstí, ze které by se do budoucna vycházelo při stavebních úpravách objektů. Poté jsem na Jiskru přivedl pana architekta,“ vzpomíná místostarosta Pavel Hrala. Studie byla v roce 2022 dokončena od Ing. arch. Rostislava Mihulky z architektonické kanceláře SNOVÁTOVÁRNA a slouží jako koncepční řešení pro rozhodování o dlouhodobých i krátkodobých investicích do celého sportovního areálu. „Nově zvolený předseda TJ Jiskra pan Ondřej Dygrýn nechal studii zdárně dopracovat a jsem rád, že nezůstala dlouho ležet v pomyslném šuplíku, protože město na ni aktivně navazuje při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sportovní haly,“ zmiňuje Pavel Hrala.

Město Humpolec do nově nabytého majetku hned začne investovat, protože již zadalo vypracování projektové dokumentace na opravu velké sportovní haly. Oprava sportovní haly bude spočívat ve výměně nevyhovující palubovky za novou, opraví se střešní krytina včetně přípravy na fotovoltaiku, vymění se okna včetně zastínění a zateplí se fasáda. Nahradí se nevyhovující teplovodní vytápění vzduchotechnikou, která bude řešit větrání, vytápění a chlazení sportovní haly.

Nebude se jednat „pouze“ o rekonstrukci, ale sportovní hala bude rozšířena o zadní dvoupodlažní přístavbu k atletickému stadionu, která bude navazovat na dnešní prostory skladů v přízemí a diváckou galerii v patře haly, jak můžete vidět na přiložené vizualizaci. Náplní této přístavby bude zejména vytvoření dostatečného množství skladů pro sportovní vybavení haly a vytvoření prostorů klubovny, kanceláří a šaten pro trenéry, rozhodčí a zaměstnance. Tímto rozšířením se zkapacitní prostory haly a zkvalitní se možnosti jejího využívání.

Změní se i vnitřní uspořádání haly spočívající v instalaci mobilních stohovatelných tribun, které budou ve složeném stavu umístěny pod současnou diváckou galerií a zvýší tak kapacitu pro diváky. Součástí mobilních tribun budou i výsuvné lavice pro sportovce. Mobilní tribuny budou využívány v rozsahu dle konkrétního sportu a jeho prostorových nároků. Již nyní mají oddíly TJ Jiskra nedostatečné kapacity na tréninky, proto dojde k rozdělení sportovní plochy pomocí stahovacích sítí a umožní se tak využívání sportovní haly v exponovaných tréninkových časech vícero oddíly zároveň. Zvažuje se i lezecká stěna, která umožní vznik nového oddílu, dojde k úpravě osvětlení a nového ozvučení.

Všechny plánované změny při rekonstrukci haly jsou konzultovány se zástupci oddílů TJ Jiskra, po vypracování projektové dokumentace bude celý projekt prezentován i široké veřejnosti v roce 2024. Kraj Vysočina plánuje v příštím roce vypsání mimořádné 50% dotace na sportoviště do výše 25 miliónů korun, kterou získají všechny obce s rozšířenou působností v kraji, pokud budou mít na podzim příštího roku podanou žádost o dotaci. Na zbývajících 50 % nákladů plánuje město Humpolec požádat o další dotaci z Národní sportovní agentury.

Zástupci města Humpolec i zástupci oddílů TJ Jiskra proto pevně věří ve zdárnou realizaci tohoto díla.

Zdroj: Město Humpolec.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum