Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

Facebook

TOPlistMěstská policie

8. října 2023

HUMPOLEC: Městská policie

Městská policie chrání veřejný pořádek a bezpečí.

Nad úvahami o zřízení městské policie se pravidelně setkává pracovní skupina. V jaké fázi jsou jednání a co se plánuje dál, jsme se zeptali starostky Aleny Štěrbové.

Prezentace městská policie:

https://www.mesto-humpolec.cz/assets/File.ashx?id_org=4932&id_dokumenty=240249

Jak pokračuje diskuse na radnici ohledně možnosti zřídit v našem městě městskou policii?

Na Městském úřadě v Humpolci se již dvakrát sešla (v červnu a v srpnu 2023) pracovní skupina ohledně problematiky zřízení městské policie. V pracovní skupině jsou zastoupena všechna politická uskupení odpovídající současnému složení zastupitelstva města, dále pak zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství a oddělení právní podpory a přestupkového řízení městského úřadu. V pracovní skupině mají své zastoupení i odborníci – vedoucí strážníci ze srovnatelných měst, jako je Světlá nad Sázavou, Chotěboř či Telč. A samozřejmě nechybí ani vedoucí obvodního oddělení Humpolec Policie ČR.

Co jste zatím z problematiky zřízení městské policie diskutovali?

Všichni jsme se podrobně seznámili s tím, co je to vůbec městská policie a jaká je její úloha v současné době v České republice. Z 206 obcí s rozšířenou působností v naší republice jich má zřízenu městskou polici celkem 192 (Humpolec je druhá největší ORP bez vlastní městské policie) a dalších více než 200 menších obcí bez statusu ORP již má také svou městskou či obecní policii. Na webu města Humpolec je uveden odkaz na prezentaci z jednání pracovní skupiny s přehledem kompetencí městského strážníka.

Jaké jsou tedy nejdůležitější pravomoci městských strážníků?

Strážníci jako zaměstnanci městského úřadu přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dbají na ochranu veřejného pořádku, což je např. dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě, ale i v místních částech, pokud je to třeba. Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Mohou se podílet na dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Důležitá je jejich role v prevenci kriminality.

Jak by měla být chápána role městských strážníků ze strany občanů?

Nechceme, aby městská policie byla represivní složkou. Městská policie by měla být vnímána jako služba pro občany, hlavně pro ty slabší, aby se cítili bezpečněji. Musíme se dívat do budoucnosti, pohyb lidí napříč republikou se stále zvyšuje. Samotná přítomnost strážníků na ulici poskytuje občanům sdělení, že jim je garantována bezpečnost a že se občané mohou na ně s čímkoli obrátit. Městský strážník by měl hlavně získat důvěru veřejnosti, může totiž pružně reagovat na rizikové situace při různých událostech či během akcí. Přítomností strážníka v ulicích, a to i nepravidelnou, se zvyšuje subjektivní pocit bezpečnosti obyvatel.

Jaké náklady ponese rozpočet města v případě zřízení městské policie?

Pokud nechceme, aby městská policie byla pouze jakýmsi represivním orgánem, a to skutečně v Humpolci nechceme, nemůžeme očekávat, že bude plnit městskou pokladnu. Rovněž Humpolec nepotřebuje početnou městskou policii, která by sloužila 24 hodin denně po sedm dní v týdnu. Pro začátek počítáme s dvěma, maximálně třemi strážníky, kteří budou dostávat od vedení města vždy na dva či více následujících týdnů konkrétní úkoly a budou vysíláni v potřebném čase na vybraná místa, především k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel. Běžné výdaje na jednoho strážníka včetně mzdových nákladů činí zhruba 700 tis. Kč ročně, dalších 170 tis. Kč bude třeba v prvním roce na materiál a počáteční vybavení včetně uniformy. Pokud vybraný uchazeč nebude mít potřebná oprávnění a bude tzv. čekatelem, bude třeba zajistit přípravný kurz, další školení či cvičné střelby za cca 80 tis. Kč. Aby mohli strážníci v případě potřeby zajíždět i do místních částí, bude třeba později pořídit služební vozidlo (do 500 tis. Kč). I když všichni chceme vidět městské strážníky především průběžně procházet v ulicích a na veřejných prostranstvích.

V případě zřízení městské policie v Humpolci, kdy mohou občané očekávat zahájení její činnosti?

Pokud dojde ke zřízení městské policie obecně závaznou vyhláškou na základě usnesení zastupitelstva města ještě do konce tohoto roku, zařadíme potřebné finanční prostředky na zahájení její činnosti do rozpočtu města na rok 2024 a můžeme od 1. ledna vyhlásit otevřené výběrové řízení na pozici městského strážníka. Což je vlastně nejdůležitější etapa při zřizování městské policie, vybrat toho správného člověka, který své působení v našem městě bude brát jako službu občanům a ochranu jejich oprávněných zájmů. Celý proces výběru a povinných zaškolení může trvat půl roku. Navíc je třeba od samého začátku zahájení činnosti městské policie dbát na velice dobrou spolupráci se státní Policií ČR, která má ze zákona jiné pravomoci, ale obě dvě složky se mohou doplňovat a dobře spolupracovat, jako je tomu v mnoha podobně velkých městech, srovnatelných s Humpolcem.

Zdroj: Město Humpolec.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum