Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

Facebook

TOPlistHUMPOLEC: Navýšení kapacit ZŠ

26. září 2022

HUMPOLEC: Navýšení kapacit ZŠ

Městské zastupitelstvo schválilo důležitý bod k navýšení kapacit základních škol ve městě.

Zářijové Zastupitelstvo města Humpolce schválilo důležitý bod pro budoucnost města, kterým jsou další kroky vedoucí k potřebnému navýšení kapacity základních škol. Humpolec se totiž může pochlubit, jako jedno z mála měst na Vysočině, nárůstem počtu obyvatel.

ZŠ Hálkova

S tím však souvisí právě i zajištění dostatečného počtu míst ve školkách a ve školách. Projekt výstavby nové mateřské školy běží, a tak je logické navázat základními školami.

Jen pro představu: ZŠ Hálkova má kapacitu 880 žáků, přičemž aktuálně má jen 13 volných míst. Podobně je na tom ZŠ Hradská s cirka 600 žáky, kdy by ideální stav naplněnosti byl zhruba o jednu šestinu menší.

Město Humpolec tak zřídilo tým, jehož úkolem bylo zmapovat a zpracovat podklady pro závěrečnou analýzu, kterou projektový manažer zastupitelům představil. Ze závěrů vyplynuly varianty možného řešení nezbytného navýšení kapacity základních škol s předpokládaným vývojem ve městě do roku 2037. V rámci analýz vznikly ještě základní pasporty stávajícího stavu budov obou základních škol včetně zohlednění možností, které na základě zpracované studie nabízí v tomto směru i odloučené pracoviště ZŠ Hálkova v ulici Husova. Toto velmi přivítali ředitelé obou základních škol, neboť nikdo si není lépe vědom potřeby navýšení kapacit pro základní školy ve městě než právě oni. Zcela vážně se také hovoří o nutnosti stavby nové základní školy.

ZŠ Hradská

Budova školy v Husově ulici již nyní slouží jako odloučené pracoviště ZŠ Hálkova, kde jsou třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je vypracovaná studie od Miloslava Berana, která navrhuje rekonstrukci budovy. Zastupitelé na zářijovém zasedání schválili, že do návrhu rozpočtu na rok 2023 budou zařazeny finanční prostředky na následující projektové dokumentace.

Další kroky jsou otázkou dalších odborných jednání a dalších let. Existuje také projekt na nástavbu ZŠ Hálkova, který zpracoval Petr Machek, nicméně ten byl tvořen pro navýšení kapacit školní družiny, nikoliv školních tříd, což je zásadní rozdíl.

Závěry studie předložené zastupitelům města Humpolce k navýšení kapacit základních škol:

http://radnice.mesto-humpolec.cz/public/PodkladyZM/2018-2022/podklady%20z%20p%C5%99edchoz%C3%ADch%20jedn%C3%A1n%C3%AD/26-ZM-14-09-2022/navrhy-usneseni/navrh-usneseni_154366.html

Zdroj: Město Humpolec.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum