Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

Facebook

TOPlistHUMPOLEC: Doplnění kroniky

14. září 2022 - 3x ODKAZ

HUMPOLEC: Doplnění kroniky

Výzva k doplnění kroniky města Humpolce za rok 2021. Tímto oznámením vyzývá město Humpolec dotčené občany, aby své návrhy na změny a doplněni kroniky města za rok 2021 předložili nejpozději do 30.9.2022.

Výzva k doplněni kroniky města Humpolce za rok 2021 zveřejněná dle usnesení Rady města Humpolce č. 1550/75/RM/2022 ze dne 31.8.2022 Rada města Humpolce schválila výše uvedeným usneseni zápis do Kroniky města Humpolce za rok 2021.

Kronika města Humpolec - 1979

Současně uložila zveřejnit výzvu občanům města starším 18-ti let a osobám, kterým zákon přiznává práva občana města Humpolce, že mohou v termínu do 30.9.2022 navrhovat příslušné změny nebo doplnění do kroniky města Humpolce za rok 2021.

Schválený návrh znění kroniky města je možné shlédnout na webových stránkách města www.mesto-humpolec.cz popř. v papírové podobě v kanceláři sekretariátu starosty města v rámci Odboru tajemníka MěÚ Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

Tímto oznámeni vyzýváme tedy dotčené občany, aby své návrhy na změny a doplněni kroniky města za rok 2021 předložili nejpozději do 30.9.2022 prostřednictvím podatelny Městského úřadu Humpolec, popř. elektronickým podáním do datové schrány 6gfbdxd, popř. e-mailem na adresu: posta@mesto-humpolec.cz.

Kronika města Humpolce 2021 - k doplnění:

https://www.mesto-humpolec.cz/assets/File.ashx?id_org=4932&id_dokumenty=238824

Výzva k doplnění kroniky 2021:

https://www.mesto-humpolec.cz/assets/File.ashx?id_org=4932&id_dokumenty=238819

Kronika Města Humpolec - archiv na WWW (celková kronika města Humpolec - jednotlivá období):

http://radnice.mesto-humpolec.cz/public/kronika/

Zdroj: Město Humpolec.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum